tga
09 مرداد 1401 - 13:53

آزادسازی مدرک پزشکان بعد از گذراندن طرح تعهدات خدمت امکان‌پذیر است

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: طبق قانون مصوب سال‌های گذشته، همه افراد می‌توانند بعد از گذراندن طرح قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکی، مدرک خود را آزاد کنند و این یک رویداد جدید نیست. - اخبار اجتماعی -به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سید امیر پاشا طباییان درباره انتشار شائبه‌هایی مبنی بر ممنوعیت آزادسازی مدرک پزشکان اظهار کرد: محدودیت آزاد‌سازی مدارک برای هیچ گروهی وجود ندارد و همه افراد می‌توانند بعد از گذراندن طرح قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان و یا تعهد خدمت، مدرک خود را آزاد کنند. خبرگزاری تسنیموی گفت: کسانی که تحصیل در رشته پزشکی و پیراپزشکی دارند، طی قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان متعهد به خدمت به وزارت بهداشت هستند؛ همچنین افرادی که تخصص و فوق تخصص می‌گیرند هم متعهد به خدمت در وزارت بهداشت هستند. مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت تصریح کرد: کسانی که تعهد خدمت به وزارت بهداشت دارند و از امکانات وزارت بهداشت استفاده و در بیمارستان‌های تابعه تحصیل کردند، باید حتماً تعهدات خود را بگذرانند و بعد از اتمام تعهدات می‌توانند مدرک خود را آزاد کنند. طباییان یادآور شد: این قانونی است که در سال‌های گذشته تصویب شده و محدودیت خاصی ندارد. وی افزود: طبق قانون، هر فرد بعد از گذراندن طرح قانون پزشکان و پیراپزشکان و یا انجام تعهدات قانونی می‌تواند مدرک خود را دریافت کند. طباییان گفت: طبق قانونی که از قبل وجود داشته، اگر در کشور رشته‌ای مورد نیاز باشد، فرد می‌تواند قبل از انجام تعهدات قانونی خود با گذاشتن وثیقه در خارج کشور، ادامه تحصیل دهد و بعد از اتمام دوره تحصیلات به ایران بازگردد و تعهدات خود را انجام دهد. به گفته وی، در حال حاضر ما تمامی رشته‌ها و امکانات را در کشور داریم و فقط برای تعداد محدودی رشته که اعلام نیاز شده، فرد می‌تواند قبل از انجام تعهدات و برای ادامه تحصیل در سایر کشورها وثیقه بگذارد. مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان این نکته که قانون جدیدی تصویب نشده خاطرنشان کرد: این قانون از قبل وجود داشته و در مقطعی عملی نمی‌شده، ولی در حال حاضر باید توجه کرد که بحث گذاشتن وثیقه برای ادامه تحصیل در خارج از کشور طبق قانون فقط برای رشته‌های اعلامی وزارت بهداشت است که از سایت مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت قابل مشاهده خواهد بود. ظرفیت پذیرش آزمون تخصص پزشکی کاهش یافته است ظرفیت پذیرش آزمون تخصص پزشکی کاهش یافته استسال گذشته 800 صندلی دستیاری پزشکی خالی ماند/ کدام تخصص‌های پزشکی پرمتقاضی‌اند؟ سال گذشته 800 صندلی دستیاری پزشکی خالی ماند/ کدام تخصص‌های پزشکی پرمتقاضی‌اند؟انتهای پیام/
منبع: تسنیم
شناسه خبر: 506024