tga

آخرین اخبار در مورد ستاد اجرایی فرمان امام در لرستان

جهش تولید در ۳۵۰ هزار هکتار از دیمزار‌های لرستان

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در لرستان از جهش تولید در ۳۵۰ هزار هکتار از دیمزار‌های لرستان در سال زراعی جدید خبر داد. مجید طائف در وبینار ملی طرح جهش تولید در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد گفت: طرح جهش تولید در دیمزار‌ها های لرستان طی سال زراعی جدید به وسعت ۳۵۰ هزار هکتار و در ۱۱ شهرستان استان به اجرا در خواهد آمد. وی می گوید: برای اجرای طرح جهش تولید در دیمزار‌های لرستان ۲۵۰ میلی ...